hazirmisiniz
17021 standardına geçiş gereği ISO 14001:2004 denetimlerinin yanı sıra ISO 9001:2008 belgelendirme denetimleri 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. 1. Aşama denetimleri yerinde denetim şeklinde gerçekleşecek olup, yerinde gerçekleşmeyen denetimler için çok kuvvetli gerekçeler ortaya koymak zorunludur.

 

1.Aşama denetimlerinde aşağıda sayılı faaliyetler gerçekleşecektir.

  •  1.İş dalı ile ilgili temel risklerin belirlenmesi, yasal ve diğer düzenleyici boyutların ve bunlara uygunluk durumunun tespiti (örnek; taşımacılık lisansları, özel güvenlik yetki belgeleri,  ruhsat, işletme belgeleri, ÇED raporu ya da gerekli değildir belgesi vb.)
  •  2.Müşteri tanımlanmış proseslerinin hedef ve müşteri şartlarını sağlamak üzere uygun ve yeterli olduğunun değerlendirilmesi.
  •  3.Doküman incelemesinin gerçekleşmesi.

 

Bu gözden geçirme dokümantasyonun ISO 9001:2008′ in tüm şartlarını karşıladığını doğrulamalıdır. Doküman inceleme aksi talep edilmedikçe ve gerekçesi belirtilmedikçe yerinde gerçekleşecektir. Bu faaliyet sonunda bir rapor hazırlanır ve zayıf noktalar belirlenir. Doküman incelemesinin bir bölümü olarak destek prosedürler ve süreç tanımları değerlendirilmelidir. Belgelendirme kapsamına uygun olarak gerekli bilgiler toplanmalı ve raporlanmalıdır (Kiwa Meyer bu kapsamda, firma tesisleri, şube ofisleri, personel altyapısı, çalışan sayısının tespiti, makine ekipman parkı, kontrol yöntemleri ve altyapısı ile ilgili bilgileri raporda talep etmektedir.)

Bu denetim sırasında firmanın belge kapsamı belirlenecektir.

  •  1.Aşama denetim sırasında 2. Aşama denetimi planlanmalı ve denetim ekibi atamasına yönelik özel şartlar belirlenecektir.
  •  2.İç denetim ve yönetim gözden geçirme faaliyetinin etkin bir biçimde gerçekleştiği ya da planlandığına ilişkin nesnel kanıtlar temin edilecektir.
  •  3.Yönetim sisteminin dokümantasyon ve gerekli kayıtlar ile birlikte uygulandığı ve 2. Aşamaya hazır olduğu belirlenir ve bu karar dokümante edilir.

 

Herhangi bir aksaklık görülmesi durumunda bu husus denetim raporunda belirtilir ve firma 2. Aşamaya kadar bu eksikleri giderir. Denetçi firma sisteminin zayıf olduğu kanısına varırsa 1. Aşama denetimin tekrarlanmasına karar verebilir.

 

1. Aşama denetimi sırasında 2. Aşama denetim tarihine karar verilir.
Tüm denetçi ve müşterilerimize saygı ile duyurulur.

Online Başvuru