hizmet11

Gelişmiş ülkelerde bir yandan işletmeci, işyeri çalışma şartlarını iyileştirirken, diğer yandan da bilinçli tüketici, ekonomiklik yanında daha güvenli, daha hijyenik, daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha çevreci olan ürünleri ve hizmetleri tercih etmektedir. Tüm bunları sağlayan kuruluşlar, rekabet edilebilirliğini ve kârlılığını artırmaktadır.

Bacasız Sanayi olarak adlandırılan Turizm Sektörü, ülkemiz kalkınmasında çok büyük bir öneme haizdir. Ancak maalesef bu sektör, hiçbir zaman beklenilen gelir düzeyine ulaşamamış bir sektördür. Turizm aynı zamanda Avrupa Birliği Ülkeleri için de her zaman büyük önem taşımıştır. Zira dünya turizm hareketinin yarısına yakın bir kısmı, topluluğu oluşturan ülkelerde yapılmasının yanında, topluluk içinde çalışan kesimin önemli bir kısmı da bu sektörde yer almaktadır.

Bu nedenle Turizmi gelişmiş ülkeler, ellerindeki mevcut müşteri potansiyelerini korumayabilmek için, ülkemizde yaşanan olumsuz bazı münferit olayları sürekli olarak gündemde tutaraktadırlar.

Bu tip olumsuz haber ve yayınlardan en az etkilenmek için Avrupa Turizm Politika ve uygulamalarına paralel bazı önlemlerin alınmasında faydalar vardır. Bu önlemler kısaca insana dayalı hizmet kalitesinin artırılması ve mesleki eğitimin desteklenmesi, turistik hizmet tesislerinin kalitesinin artırılması, tarihi ve doğal turizm kaynaklarının sürekli korunabilmesi için topluma gerekli bilinç ve eğitim verilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu bilinç ve eğitim çalışmalarının yanı sıra özellikle Almanya’nın en önemli belgelendirme kuruluşlarından TÜV Thüringen e.V.’nin oteller için özel geliştirmiş olduğu “Servis ve Hijyen Kalitesi” belgelendirmesini gerçekleştiren oteller, sektördeki diğer oltellere karşın fark oluşturabilmektedir. Uluslararası acenteler de sezonluk anlaşmaları yaparken bu tür kalite belgelerine sahip olan kuruluşlara öncelik vermektedirler.

Otelinizin Servis ve Hijyen Kalitenisin Belgelendirilmesinin size sağlayacağı faydalardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • İşletmenizin servis ve hijyen kalitesi 3. taraf bağımsız bir kuruluş tarafından tetkik edilmiş ve belgelendirilmiş olur. Bu aynı zamanda otelinizin servis ve hijyen kalitesinin bir kanıtıdır.
 • Bu tetkik sayesinde işletmenizdeki, iyileştirmeye açık olan noktaları tesbit etme ve müşterilerinize daha iyi hizmet sunma imkanı sağlayacaktır. Bu da müşterinizin memnuniyetini arttıracaktır.
 • Müşterileriniz, işletmenizin bağımsız bir kuruluş tarafından periodik olarak denetlendiğini bilmesi, işletmenize olan güveni arttırmakla birlikte olası ön yargıları da giderebilmektedir. Bunun neticesinde işletmenize ulaşan müşteri şikayeti sayısının azalacağına inanmaktayız.

Hizmet Kapsamı
Servis ve Hijyen Kalitesi Tetkiki : Otellere yönelik sektör profesyonellerince özel olarak hazırlanmış gereksinimler doğrultusunda, işletmeniz 8 kategoride 157 kriter bazında tetkik edilir.

Kategoriler:

 1. Bina ve Oda İmkanları
 2. Donanım / Dekorasyon
 3. Servis
 4. Boş Zaman, Spor ve Eğlence İmkanları
 5. Sunum Uyarlaması
 6. Mutfak Hijyeni
 7. Su Temini
 8. Personel Hijyeni

Raporlama: Otelinizin tetkik esnasında tesbit edilen mevcut durumu size raporlanır. Bu rapor, karşılaşılan olumsuzlukları ile birlikte gelişme olanaklarını da içerir.

Değerlendirme: Objektif tetkik sonucu hesaplanan otelinizin yüzdelik dilimi tesbit edilir. Bu dilimler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

0 –   59 % temel düzey

60 –   74 % iyi

75 –   89 % çok iyi

90 – 100 % mükemmel

Belgelendirme: Hazırlanan rapora istinaden oteliniz belgelendirilir ve sertifika yayınlanır.

Neden TÜV Thüringen

TÜV Thüringen e.V. Almanya’da teknik muayene, kontroller ve yönetim sistem belgelendirilmesi için Alman devleti tarafından yetkilendirilmiş 140 yılı aşkın bir geçmişe sahip bağımsız bir denetim, kontrol ve belgelendirme kuruluşudur. TÜV Almanyanın milli bir markası olup, güvenilirlik derecesi son derece yüksektir.

Otel Servis & Hijyen Kalitesi Belgelendirme Broşürü

Otel Servis Belgelendirme Broşürü

İndir