Mevcut müşterilerin muhafaza edilmesinin ve yeni müşteri kazanmanın giderek güçleştiği günümüz dünyasında, Kaliteli ürün ve hizmet sunumu  daha da büyük önem taşımaktadır. Müşteri odaklı bir yaklaşımla, kaliteli ürün ve hizmetin sunumu esasına dayanan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. Bu Standard bir kuruluş için, bir kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli şartları belirtir ki, bu kuruluşa kaliteli ürün & hizmet, etkin süreçler, artan verimlilik ve müşteri şikayetlerinin azaltılması ve memnuniyetin arttırılması için sistematik bir yaklaşım sağlar.

Kuruluşların kalite politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu kalite yönetim programları çerçevesinde kalitenin yönetilmesi ve kalite yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi’nin kuruluşlar için ön görülen faydaları;
•   Kuruluşta kalite bilinci ve farkındalığının artması,
•   Kârın, verimliliğin ve pazar payının artması,
•   Maliyetlerin azalması,
•   Etkin bir süreç yönetimi,
•   Kuruluş içi ve dışı iletişimde iyileşme,
•   İadelerin azalması,
•   Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artması,
•   Çalışanların memnuniyetinin artması,
•   Tüm faaliyetlerde etkin izleme ve ölçmenin sağlanması

Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilir.

ISO 9001 standardının 2015 revizyonunun Eylül ayında yanınlanması beklenmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Maddeleri

1. Kapsam
2. Atıf ve Referanslar
3. Terimler ve Tarifler
4. Organizasyonun Bağlamı
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. İşletim
9. Performans Değerlendirme
10.İyileştirme

Neden TÜV Thüringen

TÜV Thüringen, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı için Alman akreditasyon kuruluşu DAkkS tarafından akredite edilmiştir.  TÜV Thüringen’nin gerçekleştireceği bütün belgelendirmelerde Akredite ISO 9001:2008 belgesi sunulmaktadır.

ISO 9001:2015 Standardı Revizyon Bilgilendirme Sunumu

ISO 9001 2015 Revizyonu Sunum

İndir